Antarktida 2000

Kronika Pavla Klementa o polární cestě doplněné komentářemi a fotografiemi.

Program výzkumu Antarktidy

Základní geologické mapování, výzkum ledovcových sedimentů spojený s rekonstrukcemi změn klimatu ve čtvrtohorách a výzkum globálních kontaminací prostředí organickými látkami.