Policie (6)

Rozhodčí soud ČR

Svobodná a demokratická rozhodčí instituce, založená na úctě k lidským a občanským právům, na zásadách občanské společnosti a právního státu.