Jaromír Kudlička

Soudní znalec v cenách a odhadech vozidel, se specializací na autoopravárenství.

Soudní znalec David Herman

Znalecké posudky a odborná vyjádření - pravost dokumentů, dokladů, bankovek a cenin, kvalita tisku

Soudní znalec Ostrava

Soudní znalec Ing. Bc. Šimík Ladislav nabízí tyto služby - oceňování podniků, oceňování věcí movitých, oceňování strojů a zařízení, oceňování motorových vozidel aj., revizní znalecké posudky, právní zastupování v oblasti správního řízení.

Znalecký ústav Česká znalecká, a. s.

Posudky a oceňování všech druhů majetku, stanovování hodnoty firem, přezkoumávání smluv a vztahů. Organizační, ekonomické a investiční poradenství.

Znales.cz

Znalecké posudky pro lesní pozemky a zemědělské pozemky, odhady škod a poradenství.