Advokát JUDr. Zuzana Císařová

Poskytuji právní služby – poradenská a konzultační činnost, odborné posudky, jednání se státnimi institucemi, vymáhání pohledávek, zastoupení v soudních sporech atp.. Specializuji se na práva duševního zdraví a ochranu osobnosti.

Advokátní kancelář Klimešová, Klimeš

Zaměření AK na občanské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní, konkursní a insolvenční právo. Jednacími jazyky jsou čeština, polština, němčina a angličtina.

Advokátní kancelář Praha - JUDr. Martin Doubrava, Ph.D.

Advokátní kancelář JUDr. Martina Doubravy, Ph.D. nabízí zkušenosti z praktického výkonu právních služeb v advokacii od r. 1989. Advokátní kancelář nabízí právní služby ve všech oborech platného práva České republiky.

AK Allgaier, Jušta & Partner

Zaměření na obchodní, korporátní a občanské právo, hospodářskou soutěž, průmyslové vzory a právo ochranných známek. České, německé a evropské právo.Zastoupení pro Ukrajinu.

AK Mgr. Náplava, Mojmír

Advokátní kancelář se zaměřením na obchodní, občanské, správní, pracovní a trestní právo, nemovitosti a právní vztahy k nim. Zvláštní specializace a služby: mediální právo, IT právo, softwarové a autorské právo, rozhodčí řízení, krizové řízení a mediace.

Attorney.cz

Stránky advokátů zaměřených především na obchodní právo.

JUDr. Pavel Breda, Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Breda poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, trestní, správní, autorské právo, smluvní agendu. Právní poradenství v právu českém, německém a EU v jazyce českém, německém, anglickém, italském a ruském.

Karlín Lubomír, JUDr.

Advokátní kancelář specializující se na oblast obchodního práva se zvláštním zaměřením na problematiku realit a veřejných vodovodů a kanalizací.

Kvasnica Karel, Mgr.

Nabízí komplexní právní služby se zaměřením na vypracovávání smluv, sepis žalob a exekuce.

Vaníček Jiří, JUDr.

Nabízí kompletní právní služby v oborech občanského, obchodního, pracovního a trestního práva i speciální právní služby.