EUR-Lex

Přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Sbírky, smlouvy a mezinárodní předpisy a návrhy.

Portál evropské e-Justice

Usnadňuje orientaci v justičních systémech různých států. Od práva a judikatury, přes právní pomoc až po nástroje pro soudy a právníky.

Salvia

Právní informační systém určený zejména pro advokátní kanceláře. Obsahuje rozsudky a usnesení Nejvyššího soudu zatříděné do katalogu dle citovaných právních norem.

Sbírka předpisů České republiky

Nové předpisy a archiv, právní základy, virtuální knihy, legislativní zdroje, finanční zpravodaj, cenový věstník a legislativa EU.

Sbírka zákonů ČR

Vyhledávání, účinnosti předpisů, novinky a právní informační systémy.

Zákony online

Obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o daních z příjmů a autorský zákon s vyhledáváním.

Zákony.idnes.cz

Sbírka zákonů, informace z trestního, obchodního, finančního, správního, mezinárodního, evropského, pracovního práva a právních dějin.