Ústav práva a právní vědy

Činnosti navazující na tradice evropského učení, myšlení a v souladu s Ústavou České republiky na nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody.

Ústav státu a práva AV ČR

Aktuality, přehled akcí, názory a galerie, historie ústavu a jeho struktura a poslání, výzkum, projekty, knihovna, časopisy Právník a České právo, soudní systém, vzdělávání, instituce a spolky.

Autorizovaná konverze

Informace o autorizované konverzi listinných dokumentů do elektronických a naopak.

BONA

Podává snadno dosažitelné informace, rady a podporu poskytovanou při zaručení úplné anonymity volajícího.

Epravo

Články o právní teorii a doktrínách, poradna a praktické informace, nabídka dálkových kurzů, slovník pojmů . Zatoupena většina odvětví práva.

Iuridictum

Monotematická internetová encyklopedie obsahující jak obecné výklady práva, tak informace se zvláštním zaměřením na situaci v České republice.

Konsulta

Aplikované poradenství pro podnikatele k ochraně právních jistot. Fórum, směrnice, smlouvy a zákony.