Aleph

Systém obsluhující všechny aspekty knihovny, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů - www a grafický OPAC, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat, včetně statistických analýz.

Caslin

Portál soustřeďující údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí.

Elektronická knihovna časopisů (EZB)

Nabízí přístup ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

Knihovna Františka Bartoše

Veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy, regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínska.

Knihovna města Olomouce

Pobočky, služby včetně přístupu na internet, historie knihovny a možnost prohledávání katalogu.

Knihovna Otrokovice

Absenční i prezentační půjčování knih a studijní literatury, bibliograficko-informační služby, multimediální programy a veřejný internet.

Knihovny.cz

Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách, přístupu a možnostem jejich využívání.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Služby knihovny, oddělení, pobočky a městské knihovny kraje, on-line katalog LANius, činnost, kontakty a aktuality.

Krajská knihovna Vysočiny

Kromě půjčování naučné i krásné literatury, elektronických dokumentů a hudebních nosičů, nabízí služby informační a organizuje aktivity z oblasti vzdělávání a kultury.