Archiv hl.m. Prahy

Shromažďuje a uchovává historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole. Podatelna, databáze a dokumenty matriky.

Národní archiv ČR (NA)

Archivní legislativa, poslání a právní postavení, využívání a výběr archiválií, skartace dokumentů, výroční zprávy a adresáře, fondy a pomůcky.

SOA Litoměřice

Archív západních a severozápadních Čech. Aktuality, kontakty, pobočky, soupis fondů a publikace.

SOA Plzeň

Základní informace o pobočkách, kontakty a archívní fondy.

SOA Praha

Obecné informace por návštěvníky, služby archivu, řády, vydavatelská činnost a fotogalerie.

SOkA Beroun

Stránky Státního okresního archivu. Badatelský řád, kronika, pracovníci, přehled fondů.

SOkA Pardubice

Základní charakteristika instituce, informace o službách, fondech, výstavách a publikacích.

SOkA Prostějov

Historie a současnost archivu, služby veřejnosti, přehled fondů a publikací, odkazy.

SOkA Trutnov

Informace o archivu, jeho historie, pracovníci a odkazy.

Východočeské archivy

Úřední deska, spojení a úřední hodiny archivů, vzorový badatelský řád, zpráva o činnosti, předarchivní péče, sborníky, informace pro studenty, moderní spisová a archivní služba v praxi a VPN.