Jednota školských informatiků (JSI)

Aktuality a informace u organizace, SIPVZ, příklady z praxe, open source, školení, soutěže a výuka ICT, software a informační kampaň pro červené školy.

Ondřej Neumajer

Zabývá se komunitním vzděláváním, ICT ve školství, vědou, výzkumem a budováním školního webu.

Za pevnost ledové kry

Skočovský, Luděk: Aneb proč operační systém Windows NT nesplnil očekávání. Rozbor na dané téma.