Ekologiya (0)

Həyatın təkamülü

Yerdə həyatın yaranması, təbii seçmə, təkamül üçün əhəmiyyətli olan mexanizmlər barədə bəhs edilən bloq-sayt.